Hiekan testauspalvelu

Eirich RV01 laboratoriosekoitin

Valimossa on usein hankala selvittää, miten esimerkiksi toinen sideaine tai erilainen hiekka vaikuttaa hiekan kovettumiseen ja saavutettaviin lujuuksiin. Testit joudutaan tyypillisesti suorittamaan tuotannossa. Ellei testi suju odotetusti, saattaa tällä olla aikamoisia kustannusvaikutuksia. Tämän takia testit aloittaa mielellään laboratoriomittakaavassa, ja kun muutoksen odotettavissa olevat vaikutukset ovat tiedossa, voi turvallisin mielin tehdä päätöksen tuotantotestien tekemisestä – tai tekemättä jättämisestä 

Monessa valimossa on pohdittu, voidaanko sideaineiden lisäysmääriä vähentää. Mutta mitä tämä merkitsisi käytännössä? Jälleen kerran asia, jonka testaaminen tuotannossa voi johtaa ei-toivottuihin komplikaatioihin. Miksei ensin selvittää asia tuotannon ulkopuolella?  

Käytämme testeissä Eirich RV01 laboratoriosekoitintamme. Kyseessä on varsinainen tehopakkaus, joka mahdollistaa hiekan ja sideaineiden tarkan annostelun ja tasaisen sekoituksen. Voimme niin haluttaessa käyttää myös paikallisesti sekoitettua hiekkaa 

Koesauvat kaavataan käsin standardin mukaiseen mallivarustukseen. Joustavan sekoitusmenettelyn ansiosta voimme helposti testata eri hiekkoja ja hiekkayhdistelmiä sekä eri sideaineita ja sideainemääriä. Laboratoriosekoittimella valmistetulla hiekalla voidaan myös ampua testisauvoja keernatykillä, meiltä löytyy tähän soveltuvat keernalaatikot. Mittauksissa käytämme omaa elektronista Morek monitoimilujuusmittalaitetta, ja lisäksi seulomme kaikki testaamamme hiekat sekä mittaamme niiden pH:n ja sähkönjohtavuuden.  

Hiekkatestit voidaan suorittaa seuraavasti:  

  1. Lux tekee testit valimon puolesta. Vaihtoehto 1: Tulemme sekoittimen ja mittalaitteiden kanssa valimoonne ja teemme sovitut testit ilman, että henkilökunnan tarvitsee tehdä mitään. Vaihtoehto 2: Valimo toimittaa testattavat hiekat ja sideaineet meille, ja teemme testit omissa tiloissamme
  2. Teemme testit yhdessä. Töllöin tulemme sekoittimen ja mittalaitteiden kanssa valimolle ja sovitut testit tehdään yhdessä siten, että valimon henkilöstö auttaa niiden tekemisessä, jolloin osallistujat saavat hands-on tuntuman sideaineiden ja heikkojen sielunmaailmaan.
  3. Testien tekeminen valimon omalla henkilöstöllä

Mikäli valimo haluaa tehdä pidemmän testirupeaman, voimme vuokrata laboratoriosekoittimen ja mittalaitteet teille testien ajaksi. Luxin edustaja tulee antamaan käyttökoulutuksen testien alkaessa, ja osallistuu mielellään myös testien suunnitteluun.