Terminen elvytys

Ellei mekaaninen elvytys riitä, löytyy meiltä myös termisiä elvytyslaitteita niin alphasetille kuin furaanille, sekä erilaisille keernasideaineille. Olemme tehneet varsin paljon tähän liittyvää kehitystyötä ja tarkastelemme mielellämme termistä elvytystä osana valimon kokonaisvaltaista materiaalikiertoa ja pyrimme energian mahdollisimman hyvään talteenottoon prosessista.

www.f-a-t.de/en

www.ofml.net