Maantiivistys ja infrarakentaminen

Luxbond bentoniittia maanrakennukseen

Toimitamme jauhettua bentoniittia maanrakennusprojekteihin vuosikymmenien kokemuksella. InfraRYL 2019 mukaiset bentoniitit ovat saatavilla sekä suursäkeissä, että säiliöautolla. Voimme tarvittaessa siirtää oman bulkkauslaitteistomme lähimpään konttisatamaan, jolloin bentoniitin bulkkitoimituksiin saadaan joustavuutta ja asiakkaalle kustannussäästöjä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kaatopaikat, jätealtaat, kipsisakka-altaat, prosessisakka-altaat, pohjavesialueet, maan tiivistäminen, vesienhallinta ja katkaisuseinät.

Mikäli bentoniitin menekki yllättää kesken projektin, saattaa meiltä löytyä lisää tavaraa nopeallakin toimitusajalla, sillä tuomme bentoniittia ympäri vuoden muiden teollisuusalojen käyttöön.

Toimitus suursäkeissä tai siiloautossa, testimäärät muovisangoissa