Eristävät peiteaineet

Eristäviä peiteaineita käytetään teräsvalussa pohjavalusenkoissa sulan päällä sekä välialtaissa. Ne hidastavat sulan jäähtymistä sekä vähentävät kaasujen liukenemista ilmasta sulaan. Nermat AF riisinkuorituhka on ns. hyvää höttöä. Raekoko < 3 mm, sulamispiste 1 650 ºC. Tarvittaessa pystymme toimittamaan myös kuonaavia peiteaineita teräkselle. Toimitus: 5 kg/pussi, 720 kg/lava