Näytteenottolaitteet

Näytteenottosauvat näytteiden ottamiseksi syvemmältä kasasta (käytämme tätä itse omassa laadunvarmistuksessamme), sekä erilaiset näytteiden jakoratkaisut, joilla isompi näyte saadaan jaettua edustavasti pienempiin